Datum objave: 02. Travanj 2024

MOŽEMO! O NAJAVLJENOM POVEĆANJU CIJENA U PRIVATNIM VRTIĆIMA:Ponašanje Grada Šibenika prema djeci i obiteljima koje žive na području grada Šibenika za svaku je osudu!

Diana Ferić
Diana Ferić

Jedino je za sada Maja Šintić, nositeljica liste platforme Možemo! u 9. izbornoj jednici reagirala na to što će roditelji djece u privatnim vrtićima u Šibeniku od 1.9. plaćati mjesečno oko 250 eura za boravak svoje djece u njima jer Grad Šibenik nije prihvatio prijedlog osnivača da se povećanju izdvajanja iz proračuna za djecu u privatnim vrtićima kako i nihovim zaposlenici, kao onima u Gradskom vrtićima, mogle biti povećane plaće.

U njezinom priopćenju stoji:

"Držimo kako je najavljeno poskupljenje cijene dječjih vrtića za dio roditelja s područja Grada Šibenika kršenje prava djece, ozbiljno doprinosi diskriminaciji žena i stvara nepotrebne socijalne razlike, suprotno svim poznatim međunarodnim konvencijama, nacionalnim planovima i strategijama. Ponašanje Grada Šibenika prema djeci i obiteljima koje žive na području grada Šibenika za svaku je osudu.

Politika Grada desetljećima je politika neulaganja u javne objekte za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Osim rekonstrukcije i obnove dječjeg vrtića Ljubica te energetskih obnova postojećih objekata, Grad Šibenik nije na vrijeme uskladio kapacitete javnih objekata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s potrebama djece i obitelji na svojem području. U Gradu Šibeniku trenutno živi oko 2000 djece koji su u vrtićkoj dobi, a njih malo više od 1000 obuhvaćeno je javnom uslugom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Ustanovama Grada Šibenika. Ostala djeca i obitelji prepuštena su na milost i nemilost sporadičnim periodima boljeg ili lošijeg dogovora između Grada Šibenika i osnivača privatnih vrtića.

Osim djece, koja su tako dovedena u diskriminirani položaj, valja naglasiti i kako su žene dovedene u neravnopravan položaj ovako neuređenim sustavom. Danas, kada smo svjesni rodne neravnopravnosti, kada ona vrišti iz dostupnih statističkih pokazatelja i pokazuje da rodni stereotipi još uvijek prevladavaju, Grad Šibenik, majke, bake i odgojiteljice dovodi u situaciju u kojoj će ili biti višestruko potplaćene za svoj rad, ili se isključiti iz tržišta rada i brinuti za djecu suprotno svim nacionalnim i europskim strategijama.

Danas, Grad Šibenik, dovodi brojne obitelji i odgojiteljice u situaciju da na sebe preuzimaju njihovu zakonsku obvezu i funkciju zbog koje su osnovani.

Iz Proračuna Grada Šibenika i projekcija u narednim godinama vidljivo je i da se situacija oko osiguravanja javne usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neće brzo mijenjati. Naime, tek su planirani izdatci za projektne dokumentacije dvaju novih objekata na koje će roditelji, nažalost, čekati još godinama i nadogradnja vrtića „Šibenski tići“ koja nije dostatna za rješavanje problema. Nadogradnja vrtića „Šibenski tići“ prijavljena je na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za što je grad Šibenik ostvario financiranje u iznosu od 324.905,43 Eura dok je grad Pula (sa gotovo identičnom situacijom glede broja djece i njihovog smještaja) ostvario financiranje za izgradnju cijelog matičnog vrtića i dogradnju dodatnog vrtića u iznosu od 2.236.113,87 Eura, Split 2.981.485,17 Eura, Zadar 2.752.140,16 Eura. U tom periodu čekanja, za koji je neizvjesno koliko će biti dug, smatramo kako je nedopustivo da se roditelje i djecu dovodi u situaciju neodrživo visokih cijena vrtića privatnih osnivača, što za posljedicu može imati isključivanje žena (majki) s tržišta rada ili pak potplaćenost odgojiteljica u privatnim vrtićima. Svi ovi scenariji diskriminiraju ili djecu ili žene, a to sigurno nije put kojim trebamo zagaziti. Apeliramo da se javna politika usmjeri na održavanje dostupnosti dječjih vrtića u Gradu Šibeniku, da se pojačaju i intenziviraju ulaganja u javne vrtiće i da se ni pod koju cijenu ne potplaćuju žene koje su ionako potplaćene samim time što rade u skrbi za naše najmlađe".

 

Iz kategorije: Vijesti