Datum objave: 22. Prosinac 2023

BUDITE ODGOVORNI / Smanjite nastanak smeća pravilnih selektiranjem i odlaganjem otpada

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Sprječavanje ili smanjivanje nastanka otpada znači pozitivan korak u zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, ali istovremeno znači i ušteda u vašem kućnom budžetu.

Trećinu otpada kojeg stvaramo moguće je izbjeći promišljanjem o smanjenju potrošnje.

Promjene u našim životima i potrošačkim navikama mogu pridonijeti sprječavanju nastanku ili smanjivanju nastanka otpada.

Otpad koji nastaje u kućanstvu obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike, stakla i metala (ambalaža i sitni predmeti).

Pokrenimo pozitivne promjene!

Počnimo od sebe usvajanjem korisnih promjena kroz red prvenstva gospodarenja otpadom:

1. Sprječavanje nastanka otpada (ne prihvaćajmo ono što nam ne treba)

2. Ponovno korištenje (ponovna upotreba ili prenamjena predmeta)

3. Priprema za ponovnu uporabu

4. Recikliranje (reciklirajmo ono što ne možemo ponovno koristiti, kompostirajmo)

5. Energetska oporaba

6. Zbrinjavanje

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje te drugi postupci oporabe otpada, postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje odlaganje otpada na odlagalište, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš – sprječava onečišćenje vode, tla i zraka, štedi sirovinu i energiju i stvara uštede u kućanstvu.

Kružno gospodarstvo uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna, duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

Savjeti za sprječavanje nastanka otpada:

POKLONIMO drugima stvari koje više ne želimo, umjesto da ih bacimo.

Kupujmo stvari koje su nama POTREBNE, kupujmo proizvode u rinfuzi.

Pri odlasku u kupnju koristimo PLATNENE VREĆICE koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljive, a ne plastične.

Upotrebljavajmo POSUDE OD STAKLA koje je moguće oprati, a ne plastične posude koje se bacaju. Uvijek dajte prednost proizvodima u staklenoj ambalaži jer se staklo može ponovno koristiti te se u potpunost može reciklirati.

Ostaci hrane mogu poslužiti kao kompost za vrt ili sobno bilje.

 U PLAVI SPREMNIK za papir možete odložiti:

  • Novine ,časopise, kataloge, uredski papir

  • Knjige, bilježnice, prospekte, kalendare, pisma, kuverte

  • Kartonsku i papirnatu ambalažu, papirnate vrećice

  • Kartonske kutije, kutije za prehrambene i kozmetičke proizvode…

U PLAVI spremnik za papir ZABRANJENO je odložiti:

  • Nauljeni papir, indigo i foto papir, sitne papiriće, fotografije

  • Onečišćeni i masni papir, papir s folijom ili plastikom

  • Višeslojnu tetrapak ambalažu

  • Ljepljive trake, stiropor, plastificirani i metalizirani papir

  • Vlažne maramice, vrećice iz usisivača, tapete

Iz kategorije: Sponozirani članci