Datum objave: 02. Travanj 2024

Grad Šibenik odbio prijedloge privatnih vrtića pa će roditelji za djecu u njima plaćati od 1.9. oko 250 eura mjesečno

Diana Ferić
Diana Ferić


Grad Šibenik odbio je prijedlog osnivača privatnih vrtića da im, s obzirom na to da se plaće u javnom i državnom sektoru pa tako i u vrtićima osnivači kojih je Grad Šibenik značajno povećavaju i oni povećaju izdavanje iz gradskog proračuna za djecu koja borave u privatnim vrtićima kako bi i njihovi zaposlenici mogli dobiti veće plaće. Sada će ta razlika iznositi i do 400 eura pa se osnivači privatnih vrtića pribojavaju da će odgajatelji, koji god to mogu, otići u Gradske vrtiće i da neće imati tko radit s djecom u njihovim objektima. Budući da je gradska vlast to odbila primorani su, kako su nam kazali, povećati cijenu boravka djece u svojim vrtićima za obogaćene programe koja će od 1. rujna iznositi mjesečno oko 250 eura. Tako će
roditelji i dalje biti žrtve nerazumijevanje koje gradska vlast pokazuje za potrebe privatnih dječjih vrtića, ne želeći prihvatiti da je svako dijete, ma u koji vrtić išlo, za njih jednako dok god Grad Šibenik nema dovoljno svojih vrtića da bi smjestio sve koji imaju pravo na predškolski odgoj.
"Naši izvori financiranja su samo subvencije iz gradskog proračuna i cijena koju plaćaju roditelji. Ako nam grad uskraćuje dodatna sredstva koja bi omogućila da naši zaposlenici imaju iste plaće kao i oni u vrtićima osnivač kojih je Grad Šibenik mi možemo jedino povećati cijenu koju plaćaju roditelji jer ne možemo dopustiti da naši zaposlenici budu potplaćeni. To bi trebao biti interes i države jer sva su djeva jednaka pa bi isti materijalni status trebali imati i oni koji o njima brinu. Najavili smo povećanje cijene za obogaćene programe već sada jer su u toku upisi u gradske vrtiće pa roditelji moraju znati što ih čeka od rujna ove godine. i odlučiti u koji vrtiće će upisati svoje dijete", ističu osnivačice privatnih vrtića.
Grad Šibenik u svom očitovanju odbijanja prijedloga osnivača privatnih vrtića obrazlažu kako su "navedene privatne ustanove s Gradom Šibenikom potpisale Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza pri sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja tijekom 2023.g., koji na štetu roditelja nisu ispoštovali", tvrdeći da roditeljima naplaćuju višu cijenu od 90 eura mjesečno, koliko je dogovoreno za 10 satni redovni program.
Osnivači privatnih vrtića pak objašnjavaju da to nije točno i da skupine, poput jasličara, koje pohađaju samo redovni program plaćaju toliko, a da se razlika odnosi na obogaćene programe zbog kojih su oni i osnovani i roditelji ih dodatno plaćaju. Posljednjih mjeseci njihovo su poslovanje pročešljale brojne inspekcije i nisu našle nikakve nezakonitosti niti kršenje ugovora.
Problem je, čini se, u odnosu nositelja gradske vlasti prema osnivačima privatnih vrtića u kojima oni i dalje vide profitere kojima je cilj samo vlastita dobit što se u očitovanju Ureda za prosvjetu i kulturu jasno i kaže kada ističu da "srha osnivanja privatnih i javnih vrtića nije ista". "Javni vrtići osnivaju se radi ostvarenja društvene potrebe iz domene nadležnosti jedinica lokalne samouprave , a da pi tome nikada ne ostvaruju dobit, dok su privatni vrtići ustanove usmjerene na osnivanje dobiti za njihove osnivače", poručuju iz gradske uprave.
Ako zaista osnivači, koji djeci u privatnim vrtićima pružaju barem jednako kvalitetne uvjete za boravak, odgoj i obrazovanje s puno manje novca koji se iz gradskog proračuna za njih izdvaja, ulažući svoj novac u gradnju i opremanje objekata i zaista još i zarađuju, što se onda događa s mnogostruko većim izdvajanjima za gradske vrtiće i na što taj novac odlazi?
Da je uzrok svih problema upravo taj odnos prema privatnim vrtićima i predrasuda da se njihovi osnivači bogate na račun djece i proračuna, a ne nedostatak novca u gradskoj blagajni svjedoči i to što su u Gradu navodno spremni uzeti u najam i privatne vrtiće i onda za njih izdvajati puno više nego što bi to trebali sada! Grad Šibenik ima namjeru, ali to se neće dogoditi tako skoroj budućnost, izgraditi nove vrtiće i osigurati u njima boravak za svu djecu. U tom slučaju privatnici će im biti suvišni i djeca, koja po izboru roditelja budu i dalje pohađala takve vrtiće,
neće biti više njihova briga. Ali danas od oko 2 000 djece u Šibeniku njih 700 pohađa privatne vrtiće i samo zahvaljujući njima gotovo sva djeca obuhvaćena su predškolskim odgojem pa bi osnivači tih ustanova trebali biti gradskoj vlasti partner kojeg će uvažavati. Privatni vrtići za građane koji pune proračun su puno jeftinije rješenje od gradnje javnih vrtića jer se ne ulaže u njihovu gradnju i opremanje već samo u boravak djece pa se možemo zapitati zašto oni nekima smetaju i koji se interesi kriju iza toga.

Iz kategorije: Vijesti