Datum objave: 24. Veljača 2024

Štrajkat će i vatrogasci u JVP-ima i DVD-ima. Traže jednaku plaću za jednak rad. Imaju manje plaće od svojih kolega u državnoj službi.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Vlada RH nije ujednačila plaće profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima s plaćama profesionalnih vatrogasaca na državnoj razini iako obavljaju poslove iste složenosti, priopćila je Koordinaciji sindikata i udruge profesionalnih vatrogasaca, vatrogasci zaposleni u brojnim JVP-ima i DVD-ovima Uredba o dodacima, predviđena Zakonom o vatrogastvu, ističe se u priopćenju, kojima bi se uvećali koeficijenti profesionalnih vatrogasaca s obzirom na povećanu opasnost za život i zdravlje, osobno vatrogasno zvanje i odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja nije donesena. Umjesto ujednačavanja, usvojenom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi stvoren je jaz u plaćama svih profesionalnih vatrogasaca na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na državnu.
Zbog toga su Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske, Udruga profesionalnih vatrogasca Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, Odbor za vatrogastvo, sada okupljeni u Koordinaciji sindikata i udruge profesionalnih vatrogasaca, uputili dopisi Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, i Vladi RH kojim traže sastanak radi rješavanja pitanja nepravične razlike u plaćama vatrogasaca na lokalnoj i regionalnoj u odnosu na državnu razinu te drugih nagomilanih problema u položaju vatrogasaca.
Budući da ni Vlada ni HVZ na dopis nisu odgovorili, Koordinacija sindikata i udruge profesionalnih vatrogasaca, pozivaju Vladu na dijalog kako bi se do kraja mjeseca ispravila postojeća nepravda. U protivnome, spremni su na poduzimanje svih aktivnosti radi ostvarenja svog cilja - jednakih plaća za jednak rad.

Iz kategorije: Vijesti