Sidebar Menu

Datum objave: 06. Studeni 2016

Do kraja 2020. trebao bi se realizirati najveći projekt pirovačke općine

Šibenik News
Šibenik News

Izdana je Lokacijska dozvola za sustav odvodnje Pirovac - Tisno - Jezera. Projekt vrijedan oko 280 milijuna kuna trebao bi biti gotov do kraja 2020. godine. 

Trenutno na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih.

 

- Dobivenom lokacijskom dozvolom projekt odvodnje na području naše općine konačno prestaje biti samo želja i konstantno predizborno obećanje. Ovo je najveći infrastrukturni projekt koji će se ikad realizirati na području Općine Pirovac i ključan za daljnji razvitak turizma kao glavne gospodarske grane. Ponosan sam što smo nakon godina priča i obećanja ovaj projekt u suradnji sa susjednom općinom Tisnom, Vodovodom i odvodnjom Šibenik, Hrvatskim vodama i konzultantima i projektantima doveli u ovu fazu realizacije. Imamo informaciju i da je glavni projekt pri završetku i u idućoj godini projekt će vjerujem biti predan na ishodovanje građevinske dozvole, a time smo na korak i do početka samih građevinskih radova procijenjenih na 280 milijuna kuna - rekao je načelnik Općin Pirovac Ivan Gulam.

 

Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem.

 

Predmet projektnog zadatka je novelacija postojećih idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera te izrada novih idejnih i glavnih projekata sustava javne odvodnje (kolektora i građevina za javnu odvodnju) i idejnih i glavnih projekata za izgradnju i/ili rekonstrukciju/sanaciju javne vodoopskrbe (cjevovoda i građevina za javnu vodoopskrbu) za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera, sve do razine za ishođenje akata na temelju kojih se može pristupiti građenju. Pri izradi glavnih projkata potrebno je predvidjeti i izgradnju ''priprema za priključenje krajnjih korisnika '' (dio instalacije kućnog priključka na javnoj površini, tj. spoj od javnog kolektora do granice privatne parcele krajnjeg korisnika).

 

 

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže naselja Pirovac obuhvaća:

- Rekonstrukciju postojećih cjevovoda ukupne duljine 8.556 m
- Dogradnju novih cjevovoda ukupne duljine 5.068 m
- Izmještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda ukupne duljine 69m.

 

Ukupno 13.693 m. 

 

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Pirovac obuhvaća:

 

- Gravitacijski cjevovodi ukupne duljine 22.768 m
- Tlačni cjevovodi ukupne duljine 1.800 m

Ukupno 24.568 m

 

Izgradnja crpnih stanica – 10 komada (Napomena da CS 11 tj. stanica na početku podmorskog tlačnog kanalizacijskog cjevovoda Pirovac – Tisno biti će predmet posebne projektne dokumentacije).

 

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013) (kojim je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) definirani su zahtjevi za prikupljanjem, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda koji se moraju ispuniti prema sljedećoj dinamici:

 

- aglomeracija Pirovac-Tisno-Jezera do 31.12.2020.

 

Kroz navedene rokove je na određeni način definiran i prioritet ulaganja u komunalne vodne građevine kojima se osigurava usklađenje sa Direktivom o pročišćvanju komunalnih otpadnih voda.

 

S obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.

 

Lokacijska dozvola izdana je za podmorski međumjesni tlačni kanalizacijski cjevovod Pirovac – Tisno i Tisno kopno – Tisno Murter, kao i za zahvat u prostoru izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodopskrbe naselja Pirovac.

 

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.
Saznaj više Prihvaćam