Datum objave: 10. Veljača 2024

SPOMENAR / Veslački klub „Krka” svakog će četvrtka organizirati otmjene koncerte klasične i komorne glazbe od kojih očekuje prihode za svoj rad i napredak

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Pomorski sportski klub „Krka” svakog će četvrtka organizirati otmjene koncerte klasične i komorne glazbe od kojih očekuje prihode za svoj rad i napredak. Kako će „Krka” dopuniti svoj fond, dosjetili su se Dragutin Trišter, dirigent šibenske Filharmonije i koncert-maister velečasni Nesselmiller. Gospoda Trišter i Nesselmiller odrekli su se honorara u korist „Krke” kao i svi članovi Filharmonije. Nakani da se na tako otmjen i kulturan način pomogne PŠK „Krka”, pridružili su se gudači gradskog Streichkvinteta i meksikanska tango grupa.

Šibenik, 10. 2. 1924.

Iz kategorije: Spomenar