Sidebar Menu

Datum objave: 03. Studeni 2021

SPOMENAR / Na današnji dan 1944. godine antifašisti su oslobodili Šibenik od fašističke vlasti

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Odlučujuća bitka za Šibenik u Drugom svjetskom ratu, počela je tijekom antifašističke ofenzive za oslobođenje Dalmacije po oslobođenju Splita i Zadra, a nakon što su se postrojbe njemačke nacističke vojske te ustaških i pridruženih četničkih postrojbi koncentrirale na šibenskom području odakle se se povlačile prema Kninu kojeg su namjeravale pretvoriti u utvrdu za presudnu bitku i ponovni proboj prema obali. Antifašisti su 1. studenoga krenuli u napad prema Šibeniku na čijem su se rajonu nalazile njemačke snage: 893. puk 264. divizije sa 1. i 2. bataljunom, 2. bataljun 892. puka, 4. i 7. baterija 264. artiljerijskog puka, 582. mornarički bataljun, dijelovi bataljuna obalskih lovaca «Brandenburg», dvije baterije 540. mornaričkog obalskog diviziona i dijelovi 3. diviziona 944. obalskog artiljerijskog puka. Sve te snage činile su Borbenu grupu «Alerman» pod zapovjedištvom majora Alermana. U selima Lozovcu, Konjevratima i Žitnić́u nalazile su se jedinice Dinarske četničke oblasti popa Đujića, a dalje prema Drnišu u selima Sedramić i Unešić bila je ustaška milicija. Šibenik su Nijemci jako utvrdili i okružili minskim poljima.
Prema Šibeniku s područja Kaštela i Trogira krenule su postrojbe antifašističke vojske 12. dalmatinska brigade i 3. prekomorska brigada formirana u Italiji od političkih zarobljenika uglavnom Slovenaca i bivših talijanskih vojnika koje su bile nedovoljne za oslobođenje jako utvrđenog cilja kao što je Šibenik, pa se napredovalo usporeno i čekalo dolazak snažne 1. dalmatinske proleterske brigade koja se nalazila na Pelješcu. Na desnoj strani Krke bila je 19. divizija NOVJ-a koja je već oslobodila Benkovac i Skradin. Dan ranije, 30. listopada 1. dalmatinska brigada je krenula u napad na Vrpolje, ali je doživjela poraz od dobro utvrđenih Nijemci koji su imali jaku topničku potporu iz Ražina. Nakon početnoga neuspjeha štab 26. divizije NOVJ po prvi u bitku za Šibenik uvodi Prvu tenkovsku brigadu te mijenja plan oslobađanja Šibenika. Željelo se izbjeći sabijanja jakih neprijateljskih snaga u Šibenik jer bi to dovelo do uništenja grada i velikih civilnih žrtava. Umjesto toga odlučeno je da se neprijatelja istjera iz grada i s njim obračuna na otvorenom. Zbog toga je 12. brigada odustala od prodora sa sjevera i neprijatelja je sačekala na Debeljaku. Na Konjevrate je upućena 11. dalmatinska brigada koja je trebala presjeći jedinu preostalu prometnicu kojom su se neprijateljske snage trebale povući. U noći s 1. na 2. studenoga, započeo je opći napad. 11. brigada je odmah izbila kod Konjevrata na cestu i razbila tamo utvrđene četnike. 12. brigada je zauzela Debeljak i porazila četnike kod Lozovca, 1. proleterska, ojačana artiljerijom i dijelom tenkova, krenula je iz pravca Vrpolja prema Šibeniku.
Međutim, njemačke snage ukopane na dominantnoj uzvisini Sv. Juraj pružile su žestoki otpor i zaustavile
postrojbi NOVJ prodor prema gradu. Tada je dovedena artiljerija 26. divizije, koja je dugo zasipala njemačke rovove na Sv. Jurju. Nakon toga, jedinice 1. dalmatinske prešle su u novi napad i u ogorčenoj borbi prsa o prsa uspjele izbaciti Nijemce s te uzvisine. Bataljon 3. prekomorske brigade je iz Jadrtovca produžio napad prema Ražinama, a dijelovi 19. divizije na desnoj obali rijeke Krke napali su njemačke položaje na sjeverozapadnim prilazima gradu. U tom trenutku njemački štab donosi odluku o povlačenju 264. divizije iz grada. Borbena grupa «Alerman» kreće u proboj od Šibenika prema Konjevratima i Drnišu. Tada dolazi do odlučujuće bitke te prve i najveće tenkovske bitke u kojoj su sudjelovali antifašistički borci. Naime NOVJ je kod Konjevrata svojim tenkovima napala njemačke tenkove i njemačko - ustaške postrojbe u povlačenju. Bila je to strašna bespoštedna, krvava bitka s velikim brojem mrtvih i ranjenih.
Još dok ta bitka traje, u svitanje 3. studenoga 1944. godine borci
1. dalmatinske, 3. prekomorske i 19. sjeverno dalmatinske divizije ulaze su u Šibenik. Tim činom Šibenik je konačno bio oslobođen od nacističke okupacije iako su po borcima i Šibenčanina koji su izašli na ulice da pozdrave oslobodioce još pucali zaostali njemački vojnici koje su se ukopale na tvrđavi sv. Ivana.

Iz kategorije: Spomenar

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.