Sidebar Menu

Datum objave: 27. Lipanj 2017

Obljetnica:Škola košarke "Dražen Petrović" već 20 godina odgaja male i velike košarkaše

Diana Ferić
Diana Ferić

Škola košarke, odnosno Omladinski košarkaški klub Dražen Petrović – Omladinska škola košarke Dražen Petrović, kako glasi puni naziv te sportske institucije, slavi ove godine 20 godina rada, a iz nje je izašlo tirdesetak vrhunskih košarkaša koji su igrali na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 Osnovana je 1997. godine na prijedlog Miroslava Mira Kotarca, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Tina Ujevića i košarkaškog trenera. On je kao član Izvršnog odbora KK Šibenka predložio da se u Šibeniku utemelji službena škola košarke u kojoj će se sustavno raditi s najmlađom djecom i tako stvoriti kvalitetni temelji za preporod šibenske košarke i njeno trajanje na onim razinama koje je dosegnula u svojim zvjezdanim trenucima prije Domovinskog rata. Istodobno prema zamisli Mira Kotarca takva bi škola bila ujedno i najbolji način da Šibenik zadrži trajan spomen te se na dostojan način oduži svom najboljem košarkašu Draženu Petroviću. Smatrao je neprihvatljivom činjenicu da u Šibeniku, gradu u kojem je Dražen Petrović rođen i u kojem je kao sportaš stasao, ni jedna sportska institucija ne nosi Draženovo ime, dok s druge strane Zagreb svoj košarkaški centar posvećuje Draženu Petroviću, a susjedni Trogir otvara Školu košarke Dražen Petrović.
Ta ideja nije odmah naišla na nepodijeljenu podršku. Bilo je i drugačijih mišljenja pa i bojazni da je riječ o osnivanju nekakvog paralelnog kluba s KK Šibenkom.
-Nakon nekoliko mjeseci to sam pitanje ponovno stavio na dnevni red. Ovaj put dobro sam se pripremio, raspitao se, konzultirao i propise i struku. Objasnio sam da su Omladinski košarkaški klub Dražen Petrović i KK Šibenka dvije pravne osobe s jednom dušom, povezane ugovorom. KK Šibenka, uostalom, ne može igrati državno prvenstvo ako nema juniorsku i kadetsku ekipu, a samo predkadeti, dakle najmlađi košarkaši, naša djeca, mogu se natjecati pod imenom OKK, odnosno Škole košarke Dražen Petrović. Tako sam konačno dobio zeleno svjetlo. Trebalo je konstituirati udrugu, izraditi statut i pripremiti sporazum s KK Šibenkom. Okupio sam grupu zanesenjaka koji su voljeli košarku i Dražena. Tako smo 1997. godine osnovali školu košarke u Šibeniku i dali joj ime Dražena Petrovića. Ja sam bio prvi trener i voditelj škole. Uz mene je tada radio Toni Marušić, a Josip Klisović je vodio juniorsku ekipu – ispričao nam je Miro Kotarac.

 

Početak u dvorani OŠ Tina Ujevića

Škola košarke počela je iste godine raditi u dvorana OŠ Tina Ujevića, a u punom je pogonu bila iduće 1998. godine kada su joj se pridružila grupa djece koju je na Šubićevcu trenirao Nino Jelavić. U prvoj generaciji polaznika ŠK Dražen Petrović bilo je petnaest djevojčica i dječaka, a kada im se pridružila grupa Nina Jelavića bilo ih je trideset troje. Kako u dvorani Osnovne škole Tina Ujevića nije bilo slobodnih termina prije 22 sata, a to je bila jedina dvorana koju je novoutemeljena škola košarke imala na raspolaganju, nije bilo moguće odmah raditi s najmlađima. Počelo se s generacijom koja je bila rođena 1982. i 1983. godine, dakle s djevojčicama i dječacima od četrnaest i petnaest godina.

 

Umrežavanje školskih dvorana

Budući da je cilj osnivanja škole od početka bio da treneri koji rade s djecom budu institucionalizirani, da se radi sustavno s dugoročnim ciljevima te da se uključivanjem što većeg broja djece već od najmlađe dobi dođe do vrhunskih rezultata i u seniorskim selekcijama, bilo je potrebno ostvariti tehničke preduvjete da se to postigne. Kako je sportska dvorana na Baldekinu bila preopterećena, a dvorana OŠ Tina Ujevića odavno ne može udovoljiti ni svim potrebama te škole, pronađeno je izvrsno rješenje. U rad škole košarke i njenu upravu uključeni su ravnatelji svih šibenskih osnovnih škola što je omogućilo umrežavanje školskih sportskih dvorana te sinkronizaciju termina za rad i treninge. Tako je ŠK Dražen Petrović dobila izvrsne uvijete za rad jer je osim dvorane OŠ Tina Ujevića dobila na raspolaganje i dvorane osnovnih škola Vidici, Petra Krešimira IV., Jurja Šižgorića i Jurja Dalmatinca. Umjesto samo dva sata sada je dnevno imala na raspolaganju čak trideset sati dvoranskog rada dnevno. Školi košarke Dražen Petrović tada se pridružila grupa od oko četrdeset djevojčica i dječaka s kojima su u dvorani na Baldekinu radili Željko Marelja, Predrag Šarić i Tomislav Škarica, a uključivanje osnovnih škola u njen sustav omogućilo je da košarku može pod stručnim vodstvom učiti doslovno svako dijete kojemu je taj sport bio privlačan pa ih je nakon samo nekoliko godina na popisu bilo više od petsto.

 

Prva šestoljetka

-Postavili smo vrlo jasne ciljeve, a način na koji je ŠK Dražen Petrović bila prihvaćena i podržana nametao nam je odgovornost i tražio maksimalnu ozbiljnost u radu - kazao nam je Miro Kotarac. -Zbog toga smo, kako bismo provjerili gdje smo u tom trenutku, s četirima ekipama otputovali u Split da s tamošnjim vršnjacima bivše Jugoplastike odigramo određeni broj utakmica. Sve utakmice smo izgubili s više od pedeset koševa. Samo je generacija 1985. s kojom smo počeli raditi 1997. godine prošla malo bolje i izgubila s manje od trideset koševeva. Ta provjera uklapala se u program rada škole i naše procjene da će prvi rezultati sustavnog rada biti vidljivi za šest godina, dakle 2003. godine.
Tako je i bilo. Nakon šest godina rada Šibenik je imao prvu novu generaciju vrhunskih košarkaša: Bilana, Petkovića, Drezgu, Vukičevića, Sandrića, Bačića, Govića, Nerbera… U jednom trenutku čak je osam šibenskih košarkaša igralo u kadetskoj i juniorskoj reprezentaciji Hrvatske. Dvije godine kasnije Šibenik je postao prvak Hrvatske u juniorskoj i predkadetskoj konkurenciji te u konkurenciji srednjih škola, osnovnih škola i kadetski viceprvak Hrvatske.
 

 

 

Obnova i uređenje školskih dvorana

Posebna vrijednost ovog projekta jest novi model uporabe školskih sportskih dvorana. Cijeli sustav funkcionira izvrsno jer je dobro osmišljen, a ponajviše, tvrde u klubu, zahvaljujući radu Josipa Milakovića Jote. Veliku korist od toga imale su i škole. Naime ŠK Dražen Petrović o svom trošku ili uz pomoć volontera, donatora, roditelja djece koja treniraju košarku i rekreativaca koji je podržavaju uređuje dvorane, uklanja neke nedostatke u njima i osposobljava ih za kvalitetan rad s djecom. Najviše je učinjeno na uređenju dvorana osnovnih škola Vidici, Jurja Šižgorića, Petra Krešimira IV. te ,naravno, najstarije školske sportske dvorane u OŠ Tina Ujevića.
-Ta je dvorana - kaže Miro Kotarac -još uvijek temelj košarke u Šibeniku. Nju je pregazilo vrijeme i u njoj ne mogu trenirati mladi i odrasli, ali ona još uvijek pruža izvrsne uvjete za rad s djecom od sedam do dvanaest godina. Ona je, dakle, glavna retorta u kojoj se stvara šibenska košarkaška budućnost i u kojoj novi naraštaji šibenskih košarkaša uče košarku od malih nogu.Škola košarke Dražen Petrović prva je košarkaška institucija te vrste u Šibeniku. Potekla je, stjecajem sretnih okolnosti, upravo iz dvorane OŠ Tina Ujevića u kojoj su gotovo trideset godina prije njenog osnutka djeca učila kako se igra košarka. Šibenik nije imao školu košarke za djevojčice i dječake školske dobi prije 1968. godine. Košarka se ranije igrala i učila u DTO Partizan, u Gimnaziji u kojoj je od 1963. godine s djevojkama i mladićima starijima od petnaest godina okupljenim u ŠSD Gimnazijalac radio profesor Ivica Slipčević i u Ekonomskoj školi zahvaljujući profesoru Mili Mrši. Škola i dvorana izgrađene su 1962. godine, međutim košarka postaje sport broj jedan nakon 1968. godine kada se u njoj zaposlio nastavnik Miroslav Miro Kotarac. OŠ Lepa Šarić, koja je kasnije preimenovana u OŠ Tina Ujevića, bila je prva osnovna škola u Šibeniku koja je imala sportsku dvoranu. Bila je to četvrta sportska dvorana izgrađena u Šibeniku nakon dvorane bivšeg DTO Partizan (nekadašnji Sokolski dom), Sokolskog doma na Mandalini i sportske dvorane Gimnazije. Od 1968. godine do osnutka ŠK Dražen Petrović dvorana OŠ Tina Ujevića bila je početno mjesto na kojem su na stručan i organiziran način učila igrati košarka. Sve to vrijeme škola košarke funkcionira kao izvannastavni program škole i počiva na volonterskom radu. Zahvaljujući toj, da tako kažemo, školskoj školi košarke, OŠ Tina Ujevića je trideset četiri puta bila košarkaški prvak Šibensko - kninske županije, četiri puta prvak Dalmacije te dva puta prvak i jednom viceprvak Hrvatske.
Iz te su škole do 1997. godine potekli vrhunski košarkaši: Aco Petrović, Neven Spahija, Robert Jablan, Miro Jurić, Jeronimo Šarin, Sveto Dražić, Branko Seper…

Zlatno doba

Zahvaljujući razvoju Škole, Šibenik je postao treći košarkaški centar u Dalmaciji i četvrti košarkaški centar u Hrvatskoj. Od košarkaški anonimnog grada postao je jednim od vodećih košarkaških središta bivše Jugoslavije, a to nije bilo malo jer je konkurencija bila ogromna. Među tadašnjim republikama bilo je pitanje prestiža imati jaku košarkašku ekipu. Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Titograd, Skoplje… ulagali su golema sredstva u razvoj košarke. Imali su na raspolaganju gotovo neograničene resurse, novac i moć, ali – Šibenčani su ih sustigli i stali uz rame najjačima. Zbog Šibenika mijenjane su propozicije državnih prvenstava i prekrajane lige. Kulminacija šibenske košarke, koja izrasla iz skromnih uvjeta, ali je bila utemeljena na sustavnom stručnom radu Nene Amanovića, Tomislava Škarice i Mira Kotarca s najmlađima, dogodila se 1983. godine kada je KK Šibenka postala klupski prvak Hrvatske i Jugoslavije, a nekoliko mjeseci kasnije prvakom Jugoslavije postala je i njena juniorska ekipa. Do raspada Jugoslavije i početka Domovinskog rata Šibenik dominira i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Košarkašice Elemesa tri su puta za redom bile viceprvakinje te konačno i prvakinje bivše države, a košarkaši Šibenke su, usprkos teškim udarcima nakon legendarne utakmice s Bosnom 1983. godine, stalno pri vrhu. Ako više i nisu uspješni kao prije, svi ih se boje, a svaka utakmica je derbi koji se pamti.

 

Košarka – šibenski proizvod NO1

Nema nikakvih dvojbi da su svi ti uspjesi bili plod ustrajnog, sustavnog i stručnog rada s najmlađima. Šibenik je stvorio vlastitu školu košarke. Iako to nije bila škola u nekom formalnom i organizacijskom smislu, nego se u okviru školskog programa i izvanškolskih aktivnosti stručno radilo s djecom koja su bila zainteresirana za košarku, ostvareni rezultati zorna su potvrda da se radilo dobro i da se išlo pravim putom. Usporedo s razvojem i uspjesima Šibenke raste kakvoća rada s mlađim kategorijama u klupskom omladinskom pogonu. Za ekspanziju šibenske omladinske košarke u tom razdoblju udjela imaju svi treneri koji su na bilo koji način radili u tom klubu do Domovinskog rata: Nenad Amanović, Tomislav Škarica, Nino Jelavić, Željko Marelja, Miro Kotarac i Tonči Slipčević. Ne smije se zaboraviti ni stručni i trenerski doprinos Mire Kotarca, Nene Amanovića, Tomislava Škarice te klupskog tehnika Ive Mikuličina u osvajanju titula prvaka Hrvatske i Jugoslavije 1983. godine.

OKK - ŠK Dražen Petrović sljednik je i baštinik tih rezultata i sportskih nazora, a uspjesi njegovih selekcija potvrđuju da je šibenska košarkaška formula još uvijek jedna od najboljih. Šteta je što je nismo patentirali i što je Šibenik, zahvaljujući globalnoj slavi Dražena Petrovića, nije pretvorio u tvornicu svojih najboljih i najunosnijih proizvoda – košarke, košarkaša i košarkaškog znanja. Utješno je što još nije kasno da se to ostvari.  

Iz kategorije: Sport

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.
Saznaj više Prihvaćam