Sidebar Menu

Datum objave: 12. Listopad 2017

Prije 80 godina Šibenčanke su bile nadaleko čuvene po svojoj ljepoti, ali i ponosu, borbenosti i prosvijećenosti

Diana Ferić
Diana Ferić

Šibenčani u dokolici i u šali, a šibenski intelektualci ozbiljno i učeno, naveliko su tijekom prve polovice 20. stoljeća razgovarali, raspravljali i pisali o ljepoti Šibenčanki. Pokušavali su na najrazličitije načine objasniti to šibensko čudo ženske ljepote koja je cvjetala iz naraštaja u naraštaj i izazivala znatiželju pa i zavist čak i daleko izvan Šibenika. Neki naobraženi Šibenčani nastojali su objasniti porijeklo i izvore ljepote šibenskih djevojaka i žena. Tom pitanju pristupali su vrlo ozbiljno i ulagali su znatan napor ne bi li odgonetnuli zagonetku, ali bez većeg uspjeha. Ipak, njihov nam je trud danas dragocjen u proučavanju baštine ljepote Šibenčanki. Jedan od takvih spomenika ostavio nam je nepoznati šibenski intelektualac, koji je u godinama kada je svijet napeto pratio što se događa u Njemačkoj i kako se na političkoj sceni Europe uzdiže mračni lik Adolfa Hitlera, posvetio svoje znanje i naobrazbu svojim sugrađankama. Njegov pristup je zanimljiv jer u ljupki vrtlog razigrane ljepote pokušava unijeti gotovo znanstvenu ozbiljnost i definicije pomoću kojih bi bilo moguće odrediti tipove Šibenčanki prema njihovom porijeklu, psihološkom profilu, navikama i životnim nazorima.

 

Tek nakon še¬snaeste godine može se raspoznati kakav se leptir iščahurio iz ženskog djeteta

Prateći razvoj mladih djevojaka u Šibeniku, čitamo u nepotpisanom autentičnom tekstu iz 1936. godine, i opažajući njihov odnos prema životu, iskristalira se postepeno i formira pred našim očima nekoliko sasvim razli¬čitih tipova šibenskih žena. Ne uzimljemo ovdje riječ tip u nekom psihološko - teoretskom ap¬straktnom značenju, već nam ta riječ označuje samo plastičnu sliku na koju na¬ilazimo u kontaktu sa ženskom osobom. Razumije se da se duhovni ženski lik ne ispoljuje jedna¬ko u svako doba njenog života i da se tek nakon še¬snaeste godine možemo bar donekle tačno fiksirati i raspoznati kakav se leptir iščahurio iz ženskog djeteta. Tek u to doba možemo da naslutimo kakav životni ideal počiva duboko sakriven u duši mlade Šibenčanke.

Salonsko – romantični tip Šibečanke

Salonsko - romantičan tip teži za svo¬jevrsnom ljepotom, egzotičnošću i duhovi¬tošću. Takova djevojka ima smisla za gla¬zbu, literaturu, zanima je i privlači estetska kultura. Živi daleko od briga svijeta. Ne zanimaju je nikakova soci¬jalna i politička pitanja i smatra da bi je interes za realni život spustio sa visokih sfera u kojima se kreće. Hoće da živi u svijetu ljepote, u svojim snovima. Salonsko – romantične Šibenčanke ne smatraju estetsku kulturu svo¬jim ciljem, već im je ona u prvom redu sredstvo da se mogu u društvenom životu istaći i istupati kao duhovite i kulturne, a uglavnom im je to put do dobre udaje u sebi ravne ili bolje familije.

 

 Tip civilizirane Šibenčanke

Vrlo se često ispoljuje i tip ci¬vilizirane šibenske djevojke koja nema nikakovih etičkih ambicija za život, jer je sva pre¬dana samo površnosti. Ona živi bez smisla za bilo koji rad, u školi nema uspjeha nego se provlači. Izgleda u većini slučajeva kao lutka iz frizerskog izloga. Cilj joj je do¬bar muž koji će moći da zadovolji svim njenim zahtjevima i okružiti je takovim okvirom koji će dostojno moći da podcrta njenu ljepotu i privlačnost. Ovi su tipovi sve rjeđi ukoliko život u obiteljima po¬staje teži. Ranije, dok su prilike mogle da pruže većem broju djevojaka lagodniji život i dok nisu u svojoj kući tako često čule razgovore o materijalnim brigama, bilo ih je mnogo više. Njih su vrlo često htjele da imitiraju i drugarice koje su ži¬vjele u mnogo skromnijim prilikama, a nisu imale smjelosti da se odupru uplivu svojih sretnijih vršnjakinja. Tražile su mnogo žrtava od svojih obitelji da bi bar prividno mogle da konkuriraju i ne zaostaju za njima.

 

Materinsko – obiteljski tip Šibenčanke

Životni ideali materinsko - obiteljskom tipu Šibenčanke su kuća, muž i djeca. Ona sanja o lijepom domu, o mužu koji će s njom doživljavati sve ljepote zemlje i neba, s kojim će živjeti u najvećoj slozi, kojemu će odga¬jati djecu i kojemu će stvarati ljepotu i toplotu bogatog domaćeg ognjišta. Ima smisla za žrtvu i samoodricanje. Osjeća da je obitelj onaj djelokrug koji će je utješiti i da za nju izvan kuće nema zado¬voljstva. Zanima se i za druge probleme života, ali ipak jasno pokazuje da je sve drugo za nju od sporednoga značaja. Takvih je Šibenčanki najviše, ali imaju nevolju da ih se muški plaše jer muški ne vole znati unaprijed da se moraju oženiti.

 

 

Radni tip Šibenčanke

Radni tip hoće da preko svog budućeg zvanja nađe sebi mjesto u životu, smisao svoga života, ali i svoju samostalnost. Teži da upozna život bez sustezanja i prikrivanja, hoće da sama prosuđuje, da bude savjesno spremna za rad, te da ne¬kada pomogne graditi bolji život i savršenijeg čovjeka. Uza sav idealizam, vrlo je prirodna. Duboko je zasađena u realni život, budno i bistro zapaža i nastoji da što jače proširi svoj vidokrug. Sve je in¬teresira, a nije površna, oduševljava se, ali nije zanesenjak. Radina je pa ipak i vrlo jednostavna, a u svojim uvjere¬njima nije fanatična. Vrlo je skeptična u pogledu muža. Priznaje vitalnu važnost zdrave zajednice, ali ne sanjari i ne oče¬kuje od muža i braka ono što joj ne mo¬že pružiti.

Šibenčanka radina djevojka

Sasvim je drukčija od radnog tipa Šibenčanke radina šibenska djevojka kojoj su rad i ambicija najjači motiv u njenom životu i koja osim rada ne vidi ništa drugo¬ga, sluša i prima sve bez kritike, ne po¬kazuje nikakove samostalnosti. Ne otkla¬nja školovanje, rijetko misli da joj škola može išta pružiti, ali je njen stav prema školi dosta pozitivan. Ni radna ni radina Šibenčanka danas se više ne nasmije ponizno na duhovitu opa¬sku o njenoj ženskoj gluposti. One su ponosne i ne djeluju na muškarce i ne osvajaju ih svojom žen¬skom slabošću i ne daju da ih muško zaslijepi lije¬pim riječima.

 

 Šibenčanke, politika i ženska pitanja

Današnje Šibenčanke prerasle su doba kad je za djevojku imao znače¬nje samo njezin subjektivni život. One prodiru iz uskog kruga ličnih interesa u širi svijet i dovode u sklad svoje zadaće i dužnosti sa problemima života. Zato se zanimaju i za politiku, jer su osjetile usku poveza¬nost između javnog života i svoje vlasti¬te sudbine. Dosta veliki broj djevojaka traži stvarna i temeljita objašnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pi¬tanjima. Dok su djevojke mogle sa ne¬kom izvjesnom sigurnošću da računaju na zaposlenje, nisu se baš mnogo zanimale za ženska pitanja, ali otkad su uvi¬djele da im se sa svih strana nastoji da onemogući rad i samostalan život i otkad sa zebnjom u srcu gledaju na budućnost, počele su se vrlo mnogo da zanimaju i za ženska pitanja. Težnje da se žena ukloni iz javnog života i da se njen dje¬lokrug skuči, urodile su svakako neoče¬kivanim plodom kod šibenskih djevojaka i žena. Bez obzira kojem tipu pripadaju, Šibenčanke ne pristaju da im se diktira kakav će biti njihov budući život jer su jasno osjetile koliko je nepravedan stav koji društvo zauzima prema nji¬ma. One pokazuju da su svjesne svoje čovječje vrijednosti, a to je temelj ženske emancipacije.

 

NAPOMENA: Ovaj tekst potječe iz 1936. godine. Objavljujemo ga bez preinaka nastojeći sačuvati jezik, pravopis i gramatiku koja je tada bila u uporabi. Kao ni većina tekstova iz toga doba, nije potpisan, pa nam je autor nepoznat.  
 

Iz kategorije: Volim Šibenik

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.
Saznaj više Prihvaćam