Sidebar Menu

Datum objave: 01. Listopad 2020

PETICIJA "GLASA PODUZETNIAK " / Traže ukidanje obaveznog članstva u HKG, članarina HTZ te većine od više od 200 drugih parafiskalnih nameta u Hrvatskoj

Diana Ferić
Diana Ferić

Udruga Glas poduzetnika odlučila je organizirati potpisivanje peticije STOP nepotrebnim nametima kojom se traži ukidanje obvezne članarine u HGK-u, HOK-u i TZ-u. Također, tražimo i ukidanje ili smanjivanje svih ostalih parafiskalnih nameta koji opterećuju poduzetnike, obrtnike i građane!


Parafiskalni nameti su neporezna davanja, odnosno različite naknade koje su nametnute od strane države. Iako se nazivaju „neporeznima“ imaju jednake ekonomske učinke na poduzetnike, obrtnike i građane kao i porezi. Ističemo da su 2019. godine poduzetnici, obrtnici i građani platili više od 9 milijardi kuna za preko 500 parafiskalnih nameta. U prilogu šaljemo listu dijela parafiskalnih nameta, njih čak dvjestotinjak.

Među parafiskalne namete svrstavaju se i obvezne članarine koje su poduzetnici prisiljeni plaćati Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori te turističkoj zajednici. Udruga Glas poduzetnika ima nekoliko zahtjeva

Tražimo da članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori bude dobrovoljno, da se ukine plaćanje članarine TZ i da se drastično smanjivanje svih ostalih parafiskalnih nameta", kažu u "Glasu poduzetnika".

 

“Potpišite peticiju, izborimo se zajedno za društvo bez nameta koji su svrha sami sebi i način uhljebljivanja mnogih.“ rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas Poduzetnika. „Ova peticija nije samo glas poduzetnika, nego cijelog društva koje je opterećeno nepotrebnim nametima. Želimo da vlast vidi i čuje koliko ljudi smatra da su ovakvi nameti pljačka građana ove države i da bude prvi konkretan korak prema njihovom ukidanju ili značajnom smanjivanju!“

Peticiju podržavaju sljedeće stručne udruge:

 1. CISEx – Hrvatska udruga nezavisnih izvoznika softvera
 2. Lipa – Udruga poreznih obveznika
 3. Nacionalna udruga ugostitelja
 4. Women in Adria – udruga žena u poduzetništvu
 5. UdrugaOPG-a Hrvatske "Život"

Pozivamo i sve druge udruge i medije da daju podršku peticiji!

Potpisivanje peticije će početi u srijedu, 30. rujna u 12 sati tijekom akcije ugostitelja „3 do 12“ na sljedećoj poveznici.

 

***

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade RH koje su pokretači ocijenili nedostatnima. Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske. Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova inicijative, osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je od osnivanja prikupila više od 12.000 članova, a Udrugu podržava preko 200.000 građana Hrvatske.

 

Ovo je dio parafiskalnih nameta u Hrvatskoj:

 1. Naknada za godišnju objavu financijskih izvještaja
 2. Naknade za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor

financijskih usluga, na temelju zakonski propisanih ovlaštenja (HANFA)

 1. Naknada za nadzor koji obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
 2. Članarina - Hrvatska revizorska komora
 3. Članski doprinos - Hrvatska revizorska komora
 4. Naknada za polaganje revizorskog ispita - Hrvatska revizorska komora
 5. Članarina - Hrvatska komora poreznih savjetnika
 6. Naknada za polaganje ispita - Hrvatska komora poreznih savjetnika
 7. Provjera rudarskih projekata
 8. Provjera dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
 9. Naknada za rad Stručnih povjerenstva za provjeru rudarskih projekta
 10. Polaganje stručnog ispita iz rudarstva
 11. Ispitivanja mjerila i ovjeravanja mjerila, ispitivanja predpakovina, ispitivanja

osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa

 1. Izdavanje potvrde o sukladnosti /evidencije tipa vozila/traktora
 2. Naknada u postupku pojedinačno pregledanog vozila/traktora
 3. Žigosanje i ispitivanje predmeta od zlata, srebra i platine
 4. Pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK)
 6. Komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK)
 7. Stručni ispit u posredovanju u prometu nekretnina
 8. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 9. Troškovi tehničkog pregleda
 10. Naknada za polaganje stručnog ispita - Obveznici polaganja stručnog ispita su fizičke

osobe kojima polaganje stručnog ispita plaćaju poslodavci (koji zapošljavanjem

profesionalne osobe stječu uvjete za obavljanje djelatnosti).

 1. Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu projekata
 2. Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i

certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda

 1. Naknada za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko

certificiranje

 1. Naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
 2. Hrvatska komora arhitekata - Upisnina u odgovarajući imenik HKA (1.000,00 kn

jednokratno za upis u odgovarajući imenik)

 1. Hrvatska komora arhitekata - Godišnja članarina (Godišnja članarina za jedan imenik

Komore iznosi 1.800,00 kn, za dva imenika 2.300,00 kn, za tri imenika 2.800,00 kn. U iznos

članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)

 1. Hrvatska komora inženjera građevinarstva - Upisnina u imenike i evidencije (1.000,00

kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik Komore)

 1. Hrvatska komora inženjera građevinarstva - Godišnja članarina (Godišnja članarina

iznosi 1.800,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos

članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)

 1. Hrvatska komora inženjera strojarstva - Upisnina u imenike i evidencije (Naplaćuje se

2.000,00 kn za upis u Komoru te 300,00 kn + PDV za svaki sljedeći upis u odgovarajući

imenik za troškove izrade pečata i iskaznice.)

 1. Hrvatska komora inženjera strojarstva - Godišnja članarina (Godišnja članarina iznosi

2.280,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine

uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)

 1. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike - Upisnina u imenike i evidencije (2.000,00

kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik i 500 kuna za upis u odgovarajuću evidenciju

Komore.)

 1. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike - Godišnja članarina (Godišnja članarina za

jedan imenik Komore iznosi 2.160,00 kn, za dva imenika 2.640,00 kn. U iznos članarine

uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)

 1. Naknada za polaganje stručnog ispita geodeta
 2. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih

inženjera geodezije.

 1. Članarina za ovlaštenog inženjera geodezije
 2. Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenih inženjera

geodezije

 1. Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu povremenog ili

privremenog pružanja usluga u području geodetske djelatnosti u RH

 1. Spomenička renta
 2. HRT pristojba
 3. "+Postotni iznos od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem

audiovizualnih djelatnosti

 1. Postupak pregleda i odobrenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i

njihove revizije te davanja suglasnosti na program zaštite divljači i njihovih revizija

 1. Stručni pregled i odobrenja šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske

ili njezine revizije

 1. Provedba postupka stručnog pregleda i odobrenja šumskogospodarskih planova
 2. Provedba postupaka stručnog pregleda i odobrenja izvanrednih revizija

šumskogospodarskih planova

 1. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
 2. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
 3. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 1. Evidencija osnovnog stada
 2. Test na malignu hipertermiju
 3. Stručne usluge (izdavanje potvrde o brojčanom stanju grla stoke - potrebno za zakup

zemljišta, natječaj za EU projekte...)

 1. Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente
 2. Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom
 3. Registracija gospodarstava
 4. Prihodi od ispitivanja kakvoće sirovog mlijeka
 5. Organizacija i nadzor sustava klasiranja
 6. Veterinarski pregled pošiljaka u prometu preko granice RH - treće zemlje
 7. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa službenog laboratorija
 8. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa referentnog laboratorija
 9. Pristojbe za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
 10. Stručni nadzor u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
 11. Postregistracijski nadzor registriranih sredstava za zaštitu bilja
 12. Provedba godišnjih programa praćenja ostataka pesticida
 13. Fitosanitarni pregled pri unošenju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 14. Fitosanitarni pregled pri izvozu i reeksportu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih

predmeta

 1. Fitosanitarni pregled bilja u vezi s premještanjem
 2. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 3. Registracija sredstava za zaštitu bilja
 4. Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja nakon uvrštenja njihovih aktivnih tvari na

Popis aktivnih tvari

 1. Provjera potpunosti dokumentacije u postupku izmjene rješenja o registraciji sredstava

za zaštitu bilja

 1. Ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti

poljoprivrednog bilja

 1. Dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava
 2. Provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala
 3. Izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz

otpremnicu

 1. Utvrđivanje kvalitete sjemena
 2. Uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća
 3. Provođenje Heubach testa
 4. Laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te određivanje štetnih organizama
 5. Provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih

u poslove zdravstvene zaštite bilja te stručno osposobljavanje osoba odgovornih za

zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja

 1. Izdavanje biljnih putovnica
 1. Priznavanje zemljopisnog podrijetla
 2. Izdavanje rješenja za promet vina mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te

voćnih vina, kao i vinskoga i voćnog octa

 1. Izdavanje evidencijskih markica i vrpci
 2. Naknada za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
 3. Naknada za baždarenje brodica
 4. Naknada za sigurnost plovidbe
 5. Naknada za upotrebu pomorskog dobra
 6. Naknade za odobrenje održavanja izobrazbe za zvanja i dopunske osposobljenosti u

unutarnjoj plovidbi

 1. Naknade za pregled i baždarenje čamaca
 2. Naknade za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje

plovidbe

 1. Naknade za pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske

namjene za prijevoz putnika i stvari

 1. Naknada za nadzor nad gradnjom čamaca
 2. Naknada za korištenje CEMT dozvole (pristup međunarodnom tržištu prijevoznih

usluga)

 1. Naknada za korištenje dnevnika putovanja za CEMT dozvole za prijevoz tereta
 2. Naknada za izdavanje dozvola za međužupanijsku liniju
 3. Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog

prijevoza na bilateralnoj i tranzitnoj međunarodnoj liniji

 1. Naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika

u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

 1. Naknada za korištenje pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
 2. Naknada za izdavanje dozvola za županijsku liniju
 3. Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
 4. Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i

međunarodne linije

 1. Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za županijske linije
 2. Naknada troškova za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe
 3. Naknada za izdavanje ADR potvrda za vozače (prema Europskom sporazumu o

međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari - ADR)

 1. Naknade za izdavanje i oduzimanje odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo

u cestovnom prometu

 1. Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i

priključnih vozila

 1. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
 2. Naknada za izvanredni prijevoz
 3. Naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra
 1. Naknada za pravo uporabe adresa i brojeva
 2. Naknada za obavljanje tehničkog pregleda
 3. Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj

kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih

komunikacijskih mreža i usluga na tržištu

 1. Naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
 2. Naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom
 3. Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja

poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini

 1. Naknada za posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim

komunikacijama

 1. Naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

u području željezničkih usluga

 1. HACZ robne naknade
 2. HACZ putničke naknade
 3. Naknada koju REGOS naplaćuje od obveznih mirovinskih društava za vođenje

jedinstvenog računovodstva osobnih računa njihovih članova

 1. Naknada za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu

(stručnjak zaštite na radu I. stupnja)

 1. Naknada za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na

radu (stručnjak zaštite na radu II. stupnja)

 1. Naknada za polaganje stručnog ispita za koordinatore zaštite na radu (tri ispitne

cjeline)

 1. Naknada za ponavljanje jedne ispitne cjeline stručnog ispita za koordinatore zaštite na

radu

 1. Novčana naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s

invaliditetom

 1. Članarina turističkim zajednicama
 2. Naknada za troškove provođenja kategorizacije smještajnih objekata (hoteli, kampovi,

marine)

 1. Protupožarne premije
 2. Ispitivanje sredstava za gašenje požara, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje

sustava za gašenje požara, ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće, ispitivanje vatrogasnih

vozila

 1. Evidencijske naljepnice za označavanje održavanja vatrogasnih aparata
 2. Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom i povratna naknada
 3. Naknada gospodarenja otpadnim gumama
 4. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima
 5. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja
 6. Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima
 1. Naknada gospodarenja EE otpadom
 2. Posebna naknada za okoliš za vozila na motorni pogon
 3. Naknada na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (SO2)
 4. Naknada na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NO2)
 5. Naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2)
 6. Naknada na opterećivanje okoliša neopasnim industrijskim otpadom
 7. Naknada za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja

kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

 1. Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere

propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje

oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

 1. Naknada za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
 2. Posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova
 3. Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije

(sredstva se prikupljaju na računu Hrvatskog operatera tržišta energije - HROTE)

 1. Vodni doprinos
 2. Naknada za korištenje voda
 3. Naknada za zaštitu voda
 4. Naknada za uređenje voda
 5. Odobrenje za stavljanje u promet gotovog lijeka
 6. Laboratorijske usluge provjere kakvoće lijekova
 7. Naknada za pružanje usluga vezanih uz proizvodnju i nadzor, promet lijekovima,

godišnje pristojbe, edukacije, hrvatsku farmakopeju i farmakovigilanciju

 1. Promet medicinskih proizvoda (na veliko i malo)
 2. Troškovi postupka za ovlaštenja ordinacijama medicine rada za obavljanje

zdravstvenog nadzora nad osobama koje rade s ionizirajućim zračenjem

 1. Troškovi postupka za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova

zaštite od elektromagnetskih polja

 1. Davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja
 2. Vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište

Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova

 1. Stručno mišljenje o udovoljavanju uvjetima za skladištenje opasnih kemikalija koje

djeluju u obliku plina

 1. Troškovi postupka registracije određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrana sa

zdravstvenim tvrdnjama )

 1. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i

presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - testiranje darivatelja i primatelja

 1. Naknada za davanje odobrenja za provođenje postupaka medicinske oplodnje
 2. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i

testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele odnosno izdavanja krvnih pripravaka

 1. Naknade za očevid prostora, radnika i opreme u ordinacijama privatne prakse,

zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima

 1. Troškovi povjerenstava za izvore neionizirajućih zračenja (oslobođenje od obavljanja

prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih zračenja)

 1. Naknada za troškove očevida u postupku izdavanja rješenja za osposobljavanje

kandidata za vozače iz nastavnog predmeta

 1. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
 2. Izdavanje dozvole za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 3. Uvjeti za carinska skladišta tip A,C,D / Ovlašteni primatelj / Privremeni smještaj
 4. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za izradu procjene rizika GMO i proizvoda koji

sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO

 1. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za ispunjavanje propisanih uvjeta za

proizvodnju predmeta opće uporabe

 1. Naknada za izdavanje odobrenja za promet na malo opasnim kemikalijama, korištenje

opasnih kemikalija i korištenje vrlo otrovnih kemikalija kod fizičkih osoba

 1. Naknada za izdavanje odobrenja za stavljanje na tržište biocidnih pripravaka
 2. Izdavanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja (Središnje etičko

povjerenstvo)

 1. Naknada za rad recenzenata
 2. Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom
 3. Tečaj za stjecanje osnovnih znanja za rad s opasnim kemikalijama
 4. Izobrazba o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 5. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i

presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - prikupljanje i uzimanje ljudskih tkiva i

stanica

 1. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i

presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - obrada, čuvanje, pohrana i raspodjela

ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja

 1. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i

presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - uvoz/izvoz ljudskih tkiva i stanica u

svrhu liječenja

 1. Naknada za davanje odobrenja za presađivanje i uzimanje ljudskih organa u svrhu

liječenja - po transplantacijskom programu

 1. Naknada za troškove povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe
 2. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta koje mora imati nacionalni referentni laboratorij

za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili potječu od GMO-a

 1. Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim

nadzorom

 1. Naknada za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od buke i iz područja

akustičkih mjerenja

 1. Upisnina - Hrvatska liječnička komora
 2. Članarina - Hrvatska liječnička komora
 3. Naknada za stručni ispit - Hrvatska liječnička komora
 4. Upisnina - Hrvatska ljekarnička komora
 5. Članarina - Hrvatska ljekarnička komora
 6. Naknada za stručni ispit - Hrvatska ljekarnička komora
 7. Upisnina - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
 8. Članarina - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
 9. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
 10. Upisnina - Hrvatska komora dentalne medicine
 11. Članarina - Hrvatska komora dentalne medicine
 12. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora dentalne medicine
 13. Upisnina - Hrvatska komora fizioterapeuta
 14. Članarina - Hrvatska komora fizioterapeuta
 15. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora fizioterapeuta
 16. Upisnina - Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 17. Članarina - Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 18. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 19. Upisnina - Hrvatska komora medicinskih sestara
 20. Članarina - Hrvatska komora medicinskih sestara
 21. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora medicinskih sestara
 22. Upisnina - Hrvatska komora primalja
 23. Članarina - Hrvatska komora primalja
 24. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora primalja
 25. Troškovi stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava

intelektualnog vlasništva

 1. Naknada troškova izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog

ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava

215. Naknada za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja

 

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.