Utorak, 14 Ožujak 2017 15:29

Šibenčanke prije 80 godina:Žena je junak kojeg se slabije plaća i izrabljuje

Napisala: 
Šibenčanke prije 80 godina:Žena je junak kojeg se slabije plaća i izrabljuje

Nedavno smo obilježili Međunarodni dan žena prepuni priča o tomu da se žene još moraju boriti za svoja prava, a evo za kakva prava su se borile Šibennčankepočetkom prošlog stoljeća.

Manda Deronja, kćer Nikole, mlada seoska djevojka iz Brištana kod Drniša, tužila je 1935. godine sudu Šibenčanina Šimu, pokojnog Šime, radi zavođenja pod obećanjem že¬nidbe. Šimu je sud oslobodio Mandine optužbe, uvaživši iskaze svjedoka i činjenicu da je Manda, prije nego li je navodno zavedena pod obećanjem že¬nidbe, ašikovala pune tri godine sa jednim drugim mladićem. Ali se djevoj¬ka ovom presudom nije zadovoljila, pa je uložila priziv o kojem se rasprav¬ljalo pred šibenskim okružnim sudom.
Optuženi Šime branio se da su braća Mande Deronje silom doveli svoju sestru u njegovu kuću u kojoj se ona za¬držala punih 13 dana i da on s djevoj¬kom nije nikada imao nikakvih odnošaja ni ikakvih ljubavnih čuvstava. Međutim, djevojka je tvrdila obratno, da je naime optuženi nju zaista zaveo pod obećanjem ženidbe i doveo ju svojoj kući i da je prije vjenčanja tražio od njene braće da mu uz sestru Mandu kao prćiju dadu dvije njive, 40 ovaca i 2 junca. Kada na ovo njezina braća nisu pristala, da ju je zaručnik otjerao, pa njoj nije preostalo drugo, nego li da ga tuži sudu. Sud je na kraju dokaznog po¬stupka preinačio osudu prvomolbenog suda i osudio optuženog Šimu na mjesec dana zatvora i isplatu parbe¬nih troškova, dočim je napuštena djevoj¬ka sa svojim privatnopravnim zahtjevi¬ma upućena na redovitu građansku parnicu.

 

Ika Livajić zbog ženidbene prevare tužila Antu Perišu

Godinu dana nakon Mande Deronje iz Brištana, zbog ženidbene prevare, tužbu je protiv svog mladića, zaručnika Ante Periše podnijela Ika Livajić, djevojka iz Pirovca. Ika je Antu tužila da ju je na prevarni način dozvao u svoju kuću pod obećanjem ženidbe, a kada je došla on ju je zaveo i iste noći otjerao i više nije htio za nju čuti. Ikinu tužbu zbog zavođenja pod obećanjem ženidbe, sud je bio odbacio, međutim na ponovljenom procesu nakon Ikine žalbe, dokazano je da je Ante zaista obećavajući joj brak namamio Iku u svoju kuću gdje ju je zaveo i odmah odbacio pa je Ante bio pravomoćno osuđen na mjesec dana zatvora. Ika je na ime obeštećenja za obeščašćenje u građanskoj parnici tražila i dobila od Ante 10 000 dinara.

Žene, dignite glavu i oglasite se kad se gaze vaša prava

Slučaj Mande Deronja i njenog sudovanja zbog lažno obećane ženidbe i trgovanja njom kao da je roba, a ne živi stvor, izazvalo je u Šibeniku burna sporenja o pravima, ne žena kako bi se pomislilo, nego čuvarica domaćeg ognjišta. Tadašnji borci za ženska prava napisali su i objavili i ovu, čak i danas aktualnu rečenicu: Skrajnje je vrijeme da žena uvidi da ovo njeno šikaniranje u javnosti nastaje samo zbog toga što na vodećim mjestima u Šibeniku nema nje, žene, i zato što žena pasivno prigne glavu i onda kad je najdublje i najbolnije pogođena. Zato žene, dignite glavu i oglasite se kad se gaze vaša prava! Žene su te, a ne muškarci, koje bi znale, koje bi da razviju, a po potrebi i nametnu zajednici poštovanje obitelji, jer upravo žene svojom ljubavi i radom ču¬vaju i pomažu svoju užu zajednicu i obi¬telj.

Žena je junak kojeg se slabije plaća i izrabljuje

Ona kao do¬maćica radi od jutra do mraka, štedi, mu¬či se da nahrani sva usta, pregara sebe i žrtvuje za zajednicu. Prva se diže, a zad¬nja lijega. U kupovini ratuje za svakih pet para, a dnevni budžet po sto puta na dan ispravlja i smanjuje. A i djeca su tu... Koliko besanih noći, muke pri kr¬panju, prevrtanju starih kaputa i računa¬nju što bi još djeci trebalo za zimu koja nadolazi. Djeca su njen ponos i lju¬bav, najkonstruktivniji dio njenog života, jer u njima odgaja nove borce domovini, društvu, čovječanstvu. Pa zašto onda daju da se dira u njih, u njihova prava i da se diraju ta najosjetljivija mjesta?
Žena se bori žilavo i čvrsto za sve osim za svoja prava. Žena je junak kao radnica u svom do-maćinstvu ili tuđem, u industriji i privat¬nim zvanjima, gdje je redovito slabije plaćena i izrabljivana pa i u državnoj službi. Istina, ona ne očekuje priznanja, ali ga ipak zaslužuje. Ona zna da kao domaćica svojim sa¬mozatajnim radom doprinosi obitelji isto toliko kao i njen muž, koji radi van kuće. Ona je svjesna svog rada i zato se iz nutrine revoltira kad vidi da je se danas dira baš u taj njen najdublji ponos.

 

Drastično skraćivanje trajanja i smanjenje broja filmskih poljubaca

Iako su reakcije prvih šibenskih boraca za ženska prava 1935. i 1936. godine bile glasne i jasno artikulirane, nema vijesti da se nešto bitno promijenilo, a ni Mandu i njenog nesuđenog muža koji je za ženidbu s njom tražio dvije njive, 40 ovaca i dva junca, više se nije spominjalo. Ipak, poduzeto je nešto konkretno. Od šibenskih prikazivača filmova traženo je da se u ime borbe za dostojanstvo žena i njihova prava drastično smanje dužina i broj filmskih poljubaca! Utvrđeno je naime da se u filmovima previše ljubi i da se scene ljubljenja previše odugovlače. Izbrojano je da se u jednom filmu koji je prikazivan u Šibeniku, glavna glumica poljubila čak 32 puta, a u drugom čak 40 puta. Predloženo je da prikazivači filmova ograniče broj poljubaca na 10 do 12 po filmu, s tim da nijedan poljubac ne bi smio biti duži od 10, a samo iznimno 15 sekundi. Skraćivanje trajanja i smanjivanje broja filmskih poljubaca, smatralo se, pozitivno bi utjecalo na bolje poštivanje ženskih prava i dostojanstva žena.

Zabraniti ženama da puše i nose muške gaće

Zabrana trgovanja ženama, uvjetovanje ženidbe prćijom odnosno dotom ili izjednačavanje plaća muškaraca i žena za isti rad, čini se ipak su bili previše ekstremni potezi za rane šibenske borce za ženska prava i dostojanstvo žena. Oni su umjesto toga smatrali da i same žene moraju pridonijeti jačanju svog dostojanstva tako što će se, kako je tada formulirano, prilično i neporočno ponašati u javnosti. Zbog toga je bilo predloženo, štoviše zahtijevano, da se ženama zabrani da puše i da nose gaće. Kazali su doduše, gaće nisu nemoralne niti je pušenje znak pokvarenosti, ali žena nije žena ako ide ulicom u muškim gaćama s cigaretom u ustima.

Jesu li ove mjere i prijedlozi nešto promijenili? Tada nisu, a danas....
 

Objavljeno u Volim Šibenik
Više u ovoj kategoriji:

ČASOPIS VOLIM ŠIBENIK

 

MOK.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda mok.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Slažem se!