Sidebar Menu

Datum objave: 20. Kolovoz 2021

GRUBORI / Hrvatska vlada obnavlja Grubore, selo u kojem je prije 26 godina počinjen zločina nad civilima srpske nacionalnosti. Zločin u Gruborima jedna je od najvećih sramota Domovinskog rata.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Hrvatska vlada će obnoviti Grubore, selo u kojem je prije 26 godina počinjen zločina nad civilima srpske nacionalnosti za koji do danas nitko nije osuđen. U kolovozu 1995. godine nakon VRO "Oluja" postrojbe ATJ Lučko trebale su pregledati i osigurati prostor radi prolaska Vlaka slobode, koji je hrvatski državni vrh vozio u Split. Zadaća koja je trebala biti rutinsko osiguranje terena od eventualno zaostalih neprijateljskih postrojbi, pretvorila se u zločin, jednu od najvećih sramota Domovinskog rata. Hrvatski vojnici (do danas nije utvrđeno o kome je riječ, a oni kojima je suđeno oslobođeni su zbog nedostatka dokaza) ubili su Milicu Grubor, Mariju Grubor, Jovu Grubora, Jovana Grubora, Miloša Grubora i Đuru Karanovića, a selo su spalili.
Sada nakon 26 godina Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o obnovi i revitalizaciji Grubora, sela u Šibensko-kninskoj županiji gdje će se, kako stoji u odluci, provesti aktivnosti koje se odnose na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata, komunalnog uređenja, obnove i sanacije obiteljskih kuća i druge radnje s ciljem njegove revitalizacije i stvaranja uvjeta za povratak stanovnika. Vlada pozvala je Grad Knin i Šibensko-kninsku županiju da pripremi i provede infrastrukturne projekte i komunalno uređenja Grubora. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u suradnji s Gradom Kninom i Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Knina, zadužen je da na temelju raspoložive dokumentacije i iskazanog interesa vlasnika uništenih ili oštećenih obiteljskih kuća, utvrdi popis vlasnika obiteljskih kuća koji imaju pravo na sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća te popis dostavi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na provedbu. Sanacija, obnova i izgradnja obiteljskih kuća bit će financirana iz državnog proračuna, a bit će provedena pod izravnim nadzorom Ureda potpredsjednika Vlade.
Ovom odlukom Vlada RH je ostvarila obećanje dano prošle godine prilikom dolaska najviših državnih dužnosnika na komemoraciji ubijenim civilima u Gruborima, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te potpredsjednicima Vlade Borisom Miloševićem i Tomom Medvedom.

__________________________________________________________________________ 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Predlagatelj:

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Predmet:

Prijedlog zaključka o revitalizaciji zaseoka Grubori u Šibensko-kninskoj županiji


Prijedlog
Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024., KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3, od 30. prosinca 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2021. donijela

Z A K LJ U Č A K

  1. U Šibensko-kninskoj županiji, u zaseoku Grubori, provest će se aktivnosti koje se odnose na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata, komunalnog uređenja, obnove i sanacije obiteljskih kuća i druge radnje s ciljem njegove revitalizacije i stvaranja uvjeta za povratak stanovnika.

  1. Pozivaju se Grad Knin i Šibensko-kninska županija na stvaranje infrastrukturnih uvjeta - pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata i komunalnog uređenja u zaseoku Grubori.

  1. Zadužuje se Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da, u suradnji s Gradom Kninom i Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Knina, na temelju raspoložive dokumentacije i iskazanog interesa vlasnika uništenih ili oštećenih obiteljskih kuća, utvrdi popis vlasnika obiteljskih kuća u zaseoku Grubori koji ostvaruju pravo na sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća te popis dostavi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na provedbu. Popis vlasnika utvrdit će se primjenom odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11., 51A/13. i 98/19.).

  1. Zadužuje se Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje da u zaseoku Grubori provede sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća prema popisu iz točke 3. ovoga Zaključka.

  1. Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

  1. Koordinaciju i praćenje provedbe zaduženja iz ovoga Zaključka provodit će Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

O B R A Z L O Ž E N J E

U zaseoku Grubori, naselje Plavno, 20-tak km od Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji, u kolovozu 1995. počinjen je zločin nad civilnim stanovništvom, a obiteljske kuće su zapaljene i oštećene. Pravo na obnovu ostvarila je do sada jedna osoba kojoj je kuća obnovljena u organiziranoj obnovi. Područje naselja Plavno, kao i cijelog Grada Knina je potpomognuto područje jer prema stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom te je razvoj tog područja potrebno dodatno poticati. U tom smislu, a kako bi se mogle stvoriti pretpostavke za održivi povratak, potrebno je stvoriti uvjete za život, između ostaloga, i popravkom obiteljskih kuća te stvaranjem infrastrukturnih uvjeta. Stvaranju ovih pretpostavki potrebno je pristupiti sustavno i na organiziran način, pa je s tim ciljem u aktivnosti potrebno uključiti više sudionika. Stvaranje infrastrukturnih uvjeta u zaseoku Grubori u nadležnosti je Grada Knina i Šibensko-kninska županije, koji se pozivaju da poduzmu aktivnosti iz svojeg djelokruga. Budući da su prije Domovinskog rata zaseok Grubori nastanjivali isključivo pripadnici srpske nacionalne manjine te kod njih postoji interes za povratak, ovim se Zaključkom zadužuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da, u suradnji s Gradom Kninom i Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Knina, na temelju raspoložive dokumentacije i iskazanog interesa vlasnika uništenih ili oštećenih obiteljskih kuća, utvrde popis vlasnika obiteljskih kuća u zaseoku Grubori koji ostvaruju pravo na sanaciju, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća te isti dostavi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na operativnu provedbu. S obzirom na činjenicu da su zemljišne knjige za područje zaseoka Grubori uništene u Domovinskom ratu, predlaže se vlasnike obiteljskih kuća utvrditi primjenom članka 16. stavka 4. Zakona o obnovi, kojim je propisano da se dokazom vlasništva smatra: izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo nekretnine ili izvod iz katastra, odnosno drugih ovjerenih geodetsko-kartografskih podataka ili akt nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva, a iznimno ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću koju su potpisala dva svjedoka. S obzirom na to da je u djelokrugu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, obnova i izgradnja stambenih jedinica na potpomognutim područjima, temeljem dostavljenog popisa vlasnika koji ostvaruju pravo na obnovu i izgradnju obiteljskih kuća, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će pripremiti, organizirati i provesti radove sanacije, obnove i izgradnje obiteljskih kuća. Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, a budući da je ovim Zaključkom zaduženo više javnopravnih tijela u provedbi cilja revitalizacije zaseoka Grubori, koordinaciju i praćenje provedbe zaduženja iz ovoga Zaključka provodit će Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.