Head 07
Datum objave: 30. Ožujak 2020

JEDNAK TRETMAN ZA SVU VRTIĆKU DJECU / Anton Dobra uz potporu svih oporbenih vijećnika traži i da se roditelje djece u privatnim i vjerskim vrtićima oslobodi plaćanja usluga

Diana Ferić
Diana Ferić

"Gdje smo mi? Čija su naša djeca i njihovi roditelji?",  pitaju se u otvorenom pismu osnivači privatnih i dva vjerska  vrtića u Šibeniku nakon što je objavljeno da će gradska vlast omogućiti da roditelji djece koja polaze vrtiće u vlasništvu grada neće platiti usluge za vrijeme dok djeca nisu boravila u vrtiću zbog krize oko koronavirusa. Obratili su se vijećniku u Gradskom vijeću Grada Šibenika sliste BM 365 Antonu Dobri zamolivši ga da se ponovno potrudi da " Kata i Faust" kako su odavno simbolično nazvali svoju akciju, jedna koji polazi privatni, a drugi koji ide u gradski vrtić imaju isti tretman. Zbog toga je Dobra uz potporu vijećnika predložio dopunu dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća i Odluku kojom se regulira da ni roditelji djece koja pohađaju privatne i vjerski vrtić ne plaćaju usluge dok djeca nisu u vrtiću, a da će jamstvo održavanja "hladnog pogona" tih vrtića biti subvencije koje će im se iz gradskog proračuna, prema Ugovoru iz rujna 2019. nastaviti svakog mjeseca uplaćivati.

"U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, ugrožava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, zbog čega vrtići čiji su osnivači fizičke osobe ili vjerske zajednice, a partner su gradu Šibeniku i od posebnog javnog interesa nisu u mogućnosti pružiti usluge smještaja djece odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite RH ili drugih institucija mjerodavnih za donošenje takve odluke, roditelji će odlukom Osnivača biti oslobođeni od naplate sudjelovanja u cijeni programa.

Kroz taj period sigurnost u održavanju cjelokupnog sustava vrtića je u subvenciji koju vrtići imaju definiranu Ugovorom o reguliranju međusobnih prava i obveza, potpisanog 05.09.2019.", stoji u toj predloženoj odluci.

To su podržali vijećnici: Mia Mati, Iris Ukić Kotarac, Branko Kronja, Nenad Samaržija, Marenzi Rikard, Nikica Pendžer, Milorad Mišković, Joško Šupe, Ivo Glavaš, Dalibor Perak, Anton Dobra

U svom otvorenom pismu osnivači privatnih i vjerskog vrtića kažu:

Svjedoci smo da smo još jednom degradirani u svim našim naporima da budemo dionici u brizi za najvrjednije nam povjereno, a to su djeca grada Šibenika. Neodgovorno je izjaviti da u gradu rade dva vrtića, Šibenska maslina i Smilje, te da će roditelji biti oslobođeni plaćanja vrtića, a da se pritom sve navedeno odnosi samo na djecu i roditelje korisnike gradskih ustanova. Još jednom postavljamo pitanje, a gdje smo mi? Čija su naša djeca i roditelji? Jesu li svojim postojanjem, nažalost, niknuli u ovom Gradu koji svi bezgranično volimo i poštujemo. Kako protumačiti riječi „ne ulazimo u poslovnu politiku vrtića kojima Grad nije osnivač“, kad se zna da se u svome radu isključivo možemo osloniti na uplate roditelja i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, sve sukladno ugovorima. Ova užasna situacija s COVID - om 19 trebala bi nas ujediniti u zajedničkoj odgovornosti. Nije vrijeme za podjele na „vaše i naše“, jer kako biti partner Gradu i slušati naputke o važnosti očuvanja svakog radnog mjesta, dok je nama upitna subvencija Grada Šibenika, a roditelji zbunjeni izjavom o neplaćanju vrtića. Koristimo priliku za svijetle primjere postupaka jedinica lokalne samouprave i njihovih čelnika, gradonačelnika Skradina Antonija Brajkovića i načelnika Općine Tribunj Marka Grubelića na inicijativi da roditelje korisnike vrtića sa svog administrativnog područja oslobode plaćanja vrtića s tim da ista preuzme, u smanjenom obimu, te pridodaju redovnom mjesečnom sufinanciranju, sve sa ciljem održivosti vrtića i zaštiti svakog radnog mjesta. Nadamo se da će gradski oci Grada Šibenika preispitati svoje odluke i početi jednako uvažavati potrebe svih svojih građana bez obzira tko je kome osnivač. Vrtići drugih osnivača, uz suglasnost Grada, već 20 godina su značajan subjekt u organizaciji ranog i predškolskog odgoja i svojim radom gradu priskrbljuju znatna materijalna sredstva. Red je da se u ovim trenutcima napravi barem malen korak prema istinskom, toliko puta deklariranom partnerstvu i zajedništvu, i prestane se s podjelama na „naše i vaše“. „Gore“ navedeni tekst uputili smo 21.03.2020. roditeljima, zaposlenicima i dogradonačelniku gospodinu Pašku Rakiću. Dobili smo usmeni odgovor i ispunjenje obaveze sufinanciranja za mjesec ožujak, ali nismo dobili odgovor na prava istinska pitanja koja definiraju našu opstojnost i potrebe naših roditelja. Ostavljeni smo u moralnim dilemama što odgovoriti roditeljima na bezbroj upita o njihovim obavezama prema vrtiću i hoće li i oni biti oslobođeni plaćanja vrtića. Potaknuti točkama dnevnog reda za 19 sjednicu gradskog vijeća Grada Šibenika koja se odnose na oslobađanje roditelja plaćanja vrtića za vrijeme trajanja ugroze uviđamo da nas opet nigdje nema, kao da ne postojimo sa svojih 645 djece i 140 zaposlenika. Poštovani Antone molimo Vas pomognite, Kata i Faust Vas trebaju, trebaju Vas naši roditelji, naša djeca, naši zaposlenici. Pokrenite sve da se nešto promjeni i da oni koji stoje iza važnih odluka stanu iza slogana na ulazu u naš Grad „Grad prijatelj djece“, ali „sve“ djece grada Šibenika.

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3