Datum objave: 21. Listopad 2016

Završna konferencija o projektu za poboljšanje uvjeta života mladih u Drnišu

Završna konferencija o projektu za poboljšanje uvjeta života mladih u Drnišu
Šibenik News
Šibenik News

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" održat će Završnu konferenciju u sklopu projekta "Lokalni program za mlade grada Drniša" idućeg četvrtka 27. listopada, u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu s početkom u 18 sati. Navedeni projekt Udruga mladih "Mladi u EU" provodila je u suradnji s Gradom Drnišom koji je nositelj projekta.

 

Provedbom projekta "Lokalni program za mlade Grada Drniša" provelo se istraživanje o potrebama mladih, te se na temelju dobivenih rezultata istraživanja i aktivnosti izradio prijedlog lokalnog programa za mlade, koji se uputio na usvajanje gradskom vijeću Grada Drniša. Prijedlog lokalnog programa za mlade je i usvojen od strane gradskog vijeća Grada Drniša.

 

Svrha provedbe ovoga projekta je poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u gradu Drnišu te poboljšanje učinkovitosti organizacija mladih / za mlade u gradu Drnišu. Voditelji konferencije biti će Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih "Mladi u EU".

Iz kategorije: Županija info