Datum objave: 10. Siječanj 2011

Nova koncesija za brodske linije

Diana Ferić
Diana Ferić
Među pet brodskih linija za koje je Upravno vijeće Agencije za obalni linijski promet odlučilo dati novu koncesiju je i linija broj 505 Vodice - Prvić- Zlarin - Šibenik, kako je objavila Služba informiranja te agencije. Natječaj je otvoren od 5. siječnja ove godine, a trajat će čak pet mjeseci kako bi se, objašnjavaju u Agenciji,  brodarima ostavilo dovoljno vremena da se dobro pripreme za prijavu na taj natječaj. Prvenstveno se misli na nabavu novih ili uređenje postojećih brodova. Ugovor koji bude potpisan s koncesionarima po tom natječaju sadržavat će amandmane prema Direktivi Europske unije i vrijedit će do 2016. godine. Nakon toga bit će raspisan novi natječaj na koji će se, ravnopravno s hrvatskim, nadmetati i brodari iz EU.
Iz kategorije: Vijesti