Datum objave: 14. Listopad 2020

ŠIBENSKA GRADSKA VLAST TVRDI / Korigirali smo neke nepravilnosti u Ulici kralja Zvonimira vezane za pristup invalidima, ali neke primjedbe su bile neosnovane

Diana Ferić
Diana Ferić

 Gradska vlast u Šibeniku u svom odgovoru na primjedbe  koje su stigle iz Udruge sv. Bartolomej o nebrizi za pritupačnost invalidima javnog prostora tvrde da itekako brinu o potrebama invalida i prolagodbi pješačkih prijelaza i nogostupa.

U njihovom priopćenju koje smo dobili nakon informacije da ih je ta kninska udruga prijavila pravobraniteljici za osobe s invaliditetom stoji: 

"Grad Šibenik izuzetno cijeni angažman Udruge sv. Bartolomej i njezinih predstavnika na otklanjaju arhitektonskih barijera na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi u Šibeniku. Službenici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti u više su navrata s predstavnicima navedene udruge obilazili pojedine lokacije na području grada te i Ulicu kralja Zvonimira s ciljem otklanjanja eventualnih nedostataka. Neke od uočenih nepravilnosti su korigirane, dok su, za pojedine primjedbe, inženjeri ustanovili da iste nisu osnovane.

Na trgu Vanjski na dvije je lokacije postavljen upušteni nogostup kako bi se omogućilo kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Što se tiče gradske četvrti Vidici, u sklopu projekta uređenja tzv. tri trake uredit će se parkirna površina čime će se stvoriti preduvjeti za parkiranje automobila. Također, projektom je predviđeno uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata ( potez od Cvjetnog doma do osnovne škole) na način da će promet biti jednosmjeran uz označavanje površina za parkiranje. Uređenjem navedenih površina intenzivirat će se aktivnosti službi nadležnih za sankcioniranje prekršaja u prometu u mirovanju.

Napominjemo i kako je, uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u ostvarivanju njihovih potreba, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom na šibenskom području, Grad Šibenik u izradi vlastite Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Dokument će biti usklađen sa Nacionalnom strategijom kojoj je cilj osigurati potpunu integraciju osoba s invaliditetom u sva životna područja te spriječiti diskriminaciju na temelju invaliditeta.

Grad Šibenik je i do sada, u okviru svojih mogućnosti, bio maksimalno otvoren prema potrebama osoba s invaliditetom, izlazeći u susret prilikom njihovih traženja i upita, a to će nastaviti činiti i dalje".

Iz kategorije: Vijesti