Sidebar Menu

Datum objave: 21. Listopad 2014

USKOK traži jednomjesečni pritvor za Bandića:Donosimo što mu se sve stavlja na teret

Diana Ferić
Diana Ferić

Bandića se tereti za nezakonitosti u poslovanju s tvrtkom CIOS osumnjičenog Petra Pripuza i tvrtkom Bramgrad projekt Ranka Mihaljevića te da je zbog Uskoku spornog financiranja predsjedničke kampanje 2009. oštetio gradski i državni proračun. Također, terete ga i da je u pet navrata trgovao utjecajem pri nezakonitom zapošljavanju sebi bliskih osoba u Gradskom poglavarstvu i Zagrebačkom Holdingu. Osumnjičen je i da je u sedam navrata koristio svoj službeni i društveni položaj a vezano za korištenje službenih automobila Grada Zagreba u privatne svrhe, prenosimo s portala Index.hr.
Odvjetnik čelnika Holdinga Slobodana Ljubičića Veljko Miljević je rekao kako predviđa da bi osumnjičeni pred suca istrage mogli oko podneva. ''Bilo je poteškoća u prijevozu spisa, koji je ogroman, od Gajeve do Zrinjevca. Nakon što je to učinjeno, iz USKOK-a su na čekanju kao i mi. Čuo sam da su donijeli rješenje o provođenju istrage. Na to smo se jučer očitovali. Mislim da smo u jednom vrlo konciznom iskazu argumentirano pobili sve ono što se odnosi na osobu S.LJ.'', rekao je Miljević.
Rješenje Uskoka, koji je objavio samo inicijale osumnjičenih prenosimo u cijelosti:
Osumnjičeni su Milan Bandić, Slobodan Ljubičić, Petar Pripuz, Ivan Tolić, Željko Horvat, Ivan Markuš, Filip Čulo, Miljenko Benko, Ines Bralić, Koraljka Rožanković Uremović, Banko Mihaljević, Vidoje Bulum, Miro Laco, Zdenko Antunović, Dragutin Kosić i Ante Dodig

 

USKOK je, na temelju rezultata opsežnih i složenih izvida te podataka prikupljenih od Porezne uprave Ministarstva financija i kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 16 hrvatskih državljana Milana Bandića, (1955.), Slobodana Ljubičića (1958.), Petra Pripuza (1957.), Željka Horvata (1960.), Ivana Tolića. (1962.), Ivana Markuša (1980.), Filipa Čulo (1965.), Miljenka Benka (1959.), Ines Bralić (1963.), Koraljke Rožanković Uremović (1968.), Branka Mihaljevića (1960.), Vidoja Buluma (1949.), Mire Lace (1968.), Zdenka Antunovića (1964.), Dragutina Kosića (1949.), Ante Dodiga (1958.) i dva trgovačka društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, utaje poreza ili carine, trgovanja utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i poticanja na trgovanje utjecajem.

 

Bandić i Ljubičić Pripuzu osigurali više od 1,5 milijuna kuna, a Čistoću oštetili za najmanje 2,4 milijuna

 

Postoji osnovana sumnja da su, od listopada 2013. do svibnja 2014. godine, u Zagrebu, I. okr. Milan Bandić gradonačelnik Grada Zagreba, II. okr. Slobodan Ljubičić predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o kojeg je jedini osnivač Grad Zagreb, IV. okr. Željko Horvat, posebni savjetnik gradonačelnika i glavni koordinator za otpad Grada Zagreba, po dogovoru i na traženje III. okr. Petra Pripuza, predsjednika Uprave trgovačkih društava C.I.O.S. d.o.o. i CE-ZA-R d.o.o., u namjeri da društvima članicama C.I.O.S. grupe pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit na štetu Grada Zagreba, autoritetom svoga položaja nalagali poduzimanje radnji radi dodjele poslova na zbrinjavanju otpada po žurnom postupku bez provedbe propisanog postupka javnog natječaja za korist članica C.I.O.S. grupe, iako je postojala mogućnost zbrinjavanja istog na drugi način.
Sukladno njihovim nalozima, u cilju realizacije opisanog dogovora, ostali okrivljenici i Ivan Tolić, član uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je na temelju specijalne punomoći ovlašten zamjenjivati predsjednika Uprave, Ivana Markuša, v.d. direktora Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Filip Čulo, referent nabave u Centralnoj nabavi Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Miljenko Benko, voditelj u Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnica Čistoća, poduzimali su naložene radnje.
Ugovaranjem i realizacijom zbrinjavanja znatno manje količine otpada koje je plaćeno po cijeni planiranoj za znatno veće količine otpada, Zagrebačkom holdingu d.o.o. – podružnica Čistoća nanesena je šteta od najmanje 2.400.000,00 kuna, u kojem iznosu je pribavljena nepripadna korist društvima članicama C.I.O.S grupe, pa tako i XVII. okr. trgovačkom društvu CE-ZA-R d.o.o. u iznosu od najmanje 1.630.000,00 kuna.

 

Bandić dogovorom s Bramgradom oštetio Zagreb za najmanje 12 milijuna kuna

 

Nadalje, postoji osnovana sumnja da su, od ožujka 2006. do 19. siječnja 2012., u Zagrebu, u cilju pribavljanja znatne materijalne dobiti društvu Bramgrad projekt d.o.o. Zagreba, na štetu Grada Zagreba, sukladno dogovoru Milana Bandića i Branka Mihaljevića, direktora trgovačkog društva Bramgrad projekt d.o.o. Zagreb, da se prilikom zamjene zemljišta u vlasništvu trgovačkog društva Bramgrad projekt d.o.o. na lokaciji Pešćenica, sa zemljištem u vlasništvu Grada Zagreba na lokaciji Trnje, pogoduje društvu Bramgrad projekt d.o.o. i to primjenom nepropisnog obračuna vrijednosti zemljišta te neosnovanim priznavanjem navodnih troškova društva Bramgrad projekt d.o.o. na lokaciji Leprovička – Ivekovićeva i troškova koji će navodno nastati zbog preseljenja na lokaciju u Trnju, poduzimane nezakonite radnje u Gradu Zagrebu u cilju realizacije opisanog dogovora.
Sukladno nalozima Bandića i Mihaljevića takve nezakonite radnje su, zajedno s Bandićem poduzimale Ines Bralić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, zadužena za rješavanje predmetne zamjene zemljišta između Grada Zagreba i društva Bramgrad projekt d.o.o., i Koraljka Rožanković Uremović, načelnica Odjela za pravne poslove unutar Sektora za pravne poslove Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.
Opisanom zamjenom zemljišta s društvom Bramgrad projekt d.o.o., Grad Zagreb je oštećen za najmanje 12 milijuna kuna, u kojem iznosu je pribavljena korist društvu Bramgrad projekt d.o.o.
Bandić otvorio račun na koji je primio 32 milijuna kuna, a nije platio porez: Državu oštetio za skoro 5 milijuna kuna, Grad Zagreb za 900 tisuća
Ujedno postoji osnovana sumnja da je Milan Bandić., kao predsjednički kandidat na izborima za predsjednika Republike Hrvatske održanim krajem 2009. i početkom 2010. godine, u svrhu financiranja izborne promidžbe na svoje ime otvorio žiro račun na koji je zaprimao donacije do dana održavanja izbora 10. siječnja 2010., nakon čega je Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske podnio završno izvješće o visini i izvoru sredstava korištenih za financiranje izborne promidžbe, u kojem je prijavio primitak od 8.618.965,41 kuna te utrošak 15.278.984,26 kuna.
Međutim, nakon toga je u vremenu do lipnja 2012. godine nastavio primati uplate fizičkih i pravnih osoba na isti žiro račun, i to u iznosu većem od 24 milijuna kuna, tako da je ukupno na njegov žiro račun uplaćen iznos veći od 32 milijuna kuna. Uplate primljene nakon održavanja izbora se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatraju drugim dohotkom za koji je bio u obvezi podnijeti prijavu poreza na dohodak nadležnom poreznom tijelu, a što nije učinio do danas.
Na taj je način izbjegao plaćanje ukupnog iznosa od 5.742.601,17 kuna, čime je na ime neobračunatih i neplaćenih poreza Državni proračun Republike Hrvatske oštetio za 4.866.611,16 kuna, a na ime neobračunatog i neplaćenog prireza proračun Grada Zagreba oštetio za 875.990,01 kuna.

 

Bandić zapošljavao bliske osobe i sređivao im bolja radna mjesta

 

Također postoji osnovana sumnja na počinjenje više kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem i to prilikom zapošljavanja više osoba u Gradu Zagrebu i u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., osnivač kojega je Grad Zagreb, kao i prilikom korištenja službenih vozila Grada Zagreba.
Tako u odnosu na Milana Bandića postoji osnovana sumnja u počinjenje pet kaznenih djela trgovanja utjecajem na način da je u dva navrata nezakonito postupio prilikom zapošljavanja u Gradu Zagrebu tražeći od Vidoja Buluma, pročelnika Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba, a u tri navrata od Mire Lace, pročelnika Ureda gradonačelnika, koji su sukladno traženju Bandića poduzimali radnje iz svojeg službenog djelokruga vezano za zapošljavanje u tijelima Grada Zagreba ili mijenjanje radnog mjesta na bolje plaćena radna mjesta u tijelima Grada Zagreba za korist osoba bliskih Milan Bandiću, iako osobe za to nisu zadovoljavale postojeće uvjete.
U vezi nezakonitog zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o. postoji osnovana sumnja da su Bandić i Slobodan Ljubičić na traženja svojeg prijatelja Zdenka Antunovića, autoritetom svojeg utjecaja i zlouporabom položaja osigurali da se u podružnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Upravljanje sportskim objektima, zaposli prijateljica Zdenka Antunovića. i to na radnom mjestu za koje nije imala odgovarajuću stručnu spremu, a koje zaposlenje je zlouporabom svojeg položaja i ovlasti realizirao Dragutin Kosić, voditelj podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Upravljanje sportskim objektima.
Isto tako postoji osnovana sumnja da je Slobodan Ljubičić na traženje Miljenka Benka, voditelja u Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnica Čistoća, i Ivana Tolića da u Zagrebačkom Holdingu d.o.o. zaposli sina Miljenka Benka, zajedno s Kosićem, voditeljem podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Upravljanje sportskim objektima, zlouporabom položaja i ovlasti realizirao traženo zaposlenje u Zagrebačkom holdingu d.o.o. na radnom mjestu za koje nije imao odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo.

 

Ljubičić zaposlio Pripuzovu prijateljicu

 

Osnovana sumnja postoji i da je Ljubičić, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i predstavnik člana Skupštine trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o., na traženje svojeg prijatelja Petra Pripuza., da u Zagrebačkom Holdingu d.o.o. zaposli Pripuzovu prijateljicu , zajedno sa Ivanom Tolićem i Antom Dodigom, zlouporabom položaja i ovlasti realizirao traženo zaposlenje na radnom mjestu u Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. koje nije bilo sistematizirano Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.
Bandić koristio automobil u privatne svrhe
Također postoji osnovana sumnja da je Milan Bandić., u sedam navrata, koristio svoj službeni i društveni položaj i utjecaj kako bi utjecao na Miru Lacu u vezi s radnjama iz njihovog službenog djelokruga, a vezano za korištenje službenih automobila Grada Zagreba u privatne svrhe, kao i za korist osoba koje nemaju pravo na korištenje istih vozila, a što je sukladno njegovim traženjima Laco prihvaćao te koristeći svoj položaj i ovlasti poduzimao službene radnje u svrhu ispunjenja takvog nedozvoljenog cilja, pri čemu su obojica bili svjesni da se na navedena putovanja ide u nedozvoljene, odnosno privatne a ne u poslovne svrhe.
U jednom su navratu Bandć i Laco radnje u vezi nezakonitog korištenja službenog automobila Grada Zagreba poduzimali na traženje Antunovića.
Osnovano se sumnja i da su dvije pravne osobe pribavljanjem imovinske koristi počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

 

Uskok zatražio istražni zatvor

 

USKOK je nakon iznošenja obrana okrivljenika dao nalog pritvorskom nadzorniku za puštanje na slobodu u odnosu na četvero okrivljenika, a sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvanaestorice okrivljenika.
Izvidi u vezi nezakonitih postupanja u Gradu Zagrebu i trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. se nastavljaju, priopćili su iz Uskoka, prenosimo s portala Index.hr.

Iz kategorije: Hrvatska

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.